ZP/18/2020 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Odpadów w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 24.06.2020 r. do godz. 10:15

ZP/15/2020 Usługa wynajmu samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną jednokomorową i żurawiem

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2020 r. pod nr 533860-N-2020

 SIWZ - 23.04.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 23.04.2020r.

 Przedłużenie terminu składania ofert - 30.04.2020r.

MODYFIKACJA SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 05.05.2020r.

 

Termin składania ofert: 13.05.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 13.05.2020r.

Wynik postępowania - 21.05.2020r.