ZP/9/2020 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 13.03.2020 r. pod nr 2020/S 052-123658

SIWZ - 13.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 13.03.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 31.03.2020 r.

Termin składania ofert: 15.04.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 15.04.2020r.

Wynik postępowania - 23.04.2020r.