Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź  Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
tel.  (42) 616-04-14,  616-03-95,  fax 616-07-51;