Zarząd:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz - Wiceprezes Zarządu

Jerzy Kasprzak   - Prokurent


Rada Nadzorcza:

Grzegorz Majewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Lenart - Członek

Jerzy Starypan - Członek

Bożena Baranowska - Członek

Marek Materek - Członek

 

schemat_ok.jpg