Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź  Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
tel.  (42) 616-04-14,  616-03-95,  fax 616-07-51;

NIP 726-00-19-767
Regon 470797081

Adres WWW:

www.mpolodz.pl

Adresy poczty e-mail:

sekretariat(at)mpolodz.pl
przetargi(at)mpolodz.pl
zaopatrzenie(at)mpolodz.pl
ksiegowa(at)mpolodz.pl
uslugi(at)mpolodz.pl
finansowy(at)mpolodz.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375

Kapitał zakładowy 7 454 280,00 zł.

Konta bankowe:

1. Pekao S.A. III Oddział w Łodzi

21 1240 3060 1111 0000 3452 3764