Przedmiotem działania Spółki jest:

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych opakowań z tworzyw sztucznych
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca handel lądowy
52.24.Z Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacji targów, wystaw i kongresów

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

73.11.Z Działalność agencji reklamowych