mapa strony

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców do PSZOK Łódź ul. Zamiejska 1

 
   

 

 

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK

Łódź ul. Zamiejska 1

 1. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK mieszczącego się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (na terenie Sortowni Odpadów) transportem własnym dostarczającego.
 2. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.
 3. Wszystkie dostarczone odpady  zawarte w pkt. 4 zostaną przyjęte bezpłatnie.

 

 1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów posortowanych:

 

■       zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);

■       magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);

■       zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);

■       urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);

■       baterie i akumulatory;

■       opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;

■       drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki, płyty meblowe );

■       szkła (okienne niezbrojone);

■       tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding);

■       zużyte opony samochodów osobowych;

■       odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■       opakowania z papieru i tektury (kartony);

■       opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■       opakowania z metalu (puszki);

■       opakowania ze szkła (butelki, słoiki);

■       odzież;

■       drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■       trawa, liście do 500 kg/miesiąc;

■       papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;

■       usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

■       materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);

■       materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips);

■       zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;

■       farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

 

 

 1. Ilość oraz rodzaj dostarczonych odpadów przez klienta nie może świadczyć  o dostarczaniu odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, jej likwidacji itp.
 2. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 4. Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych miejscach/ pojemnikach wskazanych przez pracownika PSZOK.
 5. Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo .

 

 

 1.  PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

a)  materiały zawierające azbest,

b)  szyb samochodowych,

c)  szkła zbrojonego i hartowanego,

d)  odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

e)  odpady w opakowaniach cieknących.

f) kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne

 

 

Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1800,wtorki 7.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 700 - 1300.

W okresie świątecznym i noworocznym PSZOK będzie czynny jn.:

 • 24.12.2015r. (czwartek) – 7:00-14:00;
 • 31.12.2015r. (czwartek) - 7:00-14:00;
 • 02.01.2016r. (sobota) – nieczynny.

 

powrót do góry

przetargi

ZP/24/ 2017 Sukcesywne dostawy odzieży roboczej

więcej >>

ZP/25/2017 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży roboczej - rękawice, obuwie

więcej >>

ZP/23/2017 Usługa na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla MPO – Łódź Sp. z o.o.

więcej >>

ZP/22/ 2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji zbierającej i odprowadzającej biogaz ze składowiska balastu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

więcej >>

ZP/21/2017 Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla MPO – Łódź Sp. z o.o.

więcej >>

aktualności

Wycena

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na realizację zadania: „Wykonanie wyceny nieruchomości”.

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 1) na adres mailowy przetargi(at)mpolodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1000.

O wyniku postępowania wyłoniony wykonawca usługi zostanie powiadomiony e-mailem.

Dokumentacja do pobrania, dotycząca przedmiotowego zaproszenia ofertowego, znajduje się poniżej.


Przedmiot zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

więcej >>

Dzień otwarty

Za nami dzień otwarty zorganizowany dla mieszkańców miasta w ramach obchodów 594. Urodzin Łodzi. Dziękujemy uczestnikom piątkowych wycieczek za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że niezdecydowanych udało nam się przekonać do prawidłowego segregowania odpadów. 

 

więcej >>

Urodziny Łodzi

Zapraszamy do wspólnego świętowania 594. Urodzin Łodzi, w ramach których przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg atrakcji podczas zwiedzania obiektu sortowni przy ul. Zamiejskiej 1.

Chcemy uświadamiać, jak kruchy jest ekosystem naszej planety, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce ekologicznej.

Podczas wizyty omówienie będą nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz ciekawostki ekologiczne z wykorzystaniem przestrzennej ścieżki edukacyjnej.

Godziny rozpoczęcia wycieczek (28.07.2017): 9:00, 11:00, 13:00.

Wstęp jest bezpłatny, a zapisów należy dokonywać poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailowę na adres: aleksandrastasiak(at)mpolodz.pl z zaznaczeniem godziny rozpoczęcia zajęć, jaka Państwa interesuje.

 

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2671727