mapa strony

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców do PSZOK Łódź ul. Zamiejska 1

 
   

 

 

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK

Łódź ul. Zamiejska 1

 1. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK mieszczącego się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (na terenie Sortowni Odpadów) transportem własnym dostarczającego.
 2. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.
 3. Wszystkie dostarczone odpady  zawarte w pkt. 4 zostaną przyjęte bezpłatnie.

 

 1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów posortowanych:

 

■       zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);

■       magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);

■       zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);

■       urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);

■       baterie i akumulatory;

■       opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;

■       drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki, płyty meblowe );

■       szkła (okienne niezbrojone);

■       tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding);

■       zużyte opony samochodów osobowych;

■       odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■       opakowania z papieru i tektury (kartony);

■       opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■       opakowania z metalu (puszki);

■       opakowania ze szkła (butelki, słoiki);

■       odzież;

■       drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■       trawa, liście do 500 kg/miesiąc;

■       papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;

■       usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

■       materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);

■       materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips);

■       zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;

■       farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

 

 

 1. Ilość oraz rodzaj dostarczonych odpadów przez klienta nie może świadczyć  o dostarczaniu odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, jej likwidacji itp.
 2. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 4. Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych miejscach/ pojemnikach wskazanych przez pracownika PSZOK.
 5. Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo .

 

 

 1.  PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

a)  materiały zawierające azbest,

b)  szyb samochodowych,

c)  szkła zbrojonego i hartowanego,

d)  odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

e)  odpady w opakowaniach cieknących.

f) kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne

 

 

Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1800,wtorki 7.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 700 - 1300.

W okresie świątecznym i noworocznym PSZOK będzie czynny jn.:

 • 24.12.2015r. (czwartek) – 7:00-14:00;
 • 31.12.2015r. (czwartek) - 7:00-14:00;
 • 02.01.2016r. (sobota) – nieczynny.

 

powrót do góry

przetargi

ZP/35/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego.

więcej >>

ZP/33/2017 Dostawa wraz z montażem jednego fabrycznie nowego żurawia samochodowego oraz jednego prasokontenera do przewozu odpadów zbieranych selektywnie

więcej >>

ZP/27/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych o kodzie 200301.

więcej >>

ZP/34/2017 - Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji zbierającej biogaz zeskładowiska balastu

więcej >>

ZP/32/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18 m3 – max 21 m3, z trzecią osią skrętną.

więcej >>

ZP/28/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności 16 m3.

więcej >>

ZP/31/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191209-frakcja 0-20mm

więcej >>

ZP/29/2017 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - blast luzem

więcej >>

aktualności

Ogłoszenie

MPO Łódź Sp z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Oferty można składać w siedzibie spółki. Termin składania ofert do 15 września 2017.

więcej >>

Mixer

W minioną sobotę podczas Mixera Regionalnego 2017, wśród wystawców z całego województwa, wzdłuż ulicy Piotrkowskiej pojawiło się także MPO-Łódź. Prezentowaliśmy swoją ofertę edukacyjną, a także informowaliśmy mieszkańców, jak prawidłowo segregować odpady i co można otrzymać w procesie przetwarzania surowców.

 

więcej >>

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. zo.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
koordynator.

Wymagania:
•    doświadczenie w zarządzaniu ludźmi;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    prawo jazdy kat. B;
•    obsługa komputera (pakiet Microsoft Office);
•    gotowość do pracy w systemie zmianowym,
•    mile widziane wykształcenie techniczne wraz z doświadczeniem

Oferujemy:
•    stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
•    pakiet socjalny,
•    przyjazną atmosferę pracy,
•    możliwość ubezpieczenia Grupowego.

Zakres prac:
Nadzorowanie zespołu pracowników, dokonywanie zakupów i sporządzanie zapotrzebowań, ustalanie grafików i rozliczanie czasu pracy kierowców, przygotowywanie specyfikacji do przetargów na części maszyn, elementy linii technologicznej,  wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, nadzór nad utrzymaniem ciągłości linii technologicznej, współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa.

CV można przesyłać na adres kadry(at)mpolodz.pl lub składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Tokarzewskiego 2.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2753463